Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII ~ 25 DE ANI DE ACTIVITATE

A A A
Realizarea planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și...
INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII - UN SFERT DE SECOL DE PROTECȚIE A MUNCII ...

Comunicate de Presă

ISM - Un sfert de secol de activitate

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII - UN SFERT DE SECOL DE ACTIVITATE 25 ANI DE PROTECȚIE A MUNCIIRead more

Accidente de muncă

Informație referitoare la accidentele de muncă anul 2016 în comparație cu anul 2015 Indicatori 2016 2015 accidente persoane accidentate accidente persoane accidentate 1. Accidente comunicate pe parcursul anului 449 472 411 430 inclusiv acciden te produse în anii precedenţi 8 8 4 4 2. Accidente dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 112 130 130 137 inclusiv accidente mortale 66 69 65 66 3...Read more
11/08/2016 | comunicat de presă

Linia Guvernului

Agenții economici pot denunța cazurile abuzului de control din partea organelor de stat la linia telefonică a Guvernului.Read more
08/08/2016 | comunicat de presă

Activitatea ISM

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii. În anului 2016, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 4458 vizite de control. Au fost monitorizate 3706 unități cu un număr de 146,9 mii salariaţi, din care 85,7...Read more
Subscribe to Comunicate de Presă

Transparența în activitate

26/09/2016 | Page

Graficul controalelor planificate pe trimestrul I al anului 2017Read more
24/12/2015 | Page

Sistemul electronic de depunere a statelor de personal al Inspectoratului de Stat al Muncii din Republica Moldova Pentru depunerea on-line de către unitățile economice din Republica Moldova a ”...Read more
23/06/2016 | anunţ

APEL DE AVERTIZARE, adresat angajatorilor care vin în raporturi cu colaboratorii Inspectoratului de Stat al Muncii: RENUNȚAȚI LA CORUPERE!!! Codul Penal al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr...Read more
Subscribe to Transparența în activitate