Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII ~ 25 DE ANI DE ACTIVITATE

A A A

Funcții vacante

 

 Inspectoratul de Stat al Muncii

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice vacante în:

 

Aparat:

 • Serviciul evidență contabilă – specialist superior (studii superioare  - contabilitate) - 1 unitate  perioadă determinată

 

ITM :

 • r. Căușeni – inspector principal (studii superioare tehnice) – 1 unitate
 • r. Cimișlia – inspector (studii superioare tehnice) – 1 unitate
 • r. Drochia – inspector principal (studii superioare tehnice) – 1 unitate perioadă determinată
 • r. Ceadîr-Lunga – inspector superior (studii superioare tehnice) – 1 unitate perioadă determinată

 

Termenul de depunere a dosarelor – 28.04.2017

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul  informativ la sediul Inspectoratului de Stat al Muncii- or. Chişinău, str. Miron Costin 17/2, et. 4 şi pe pagina web: www.ism.gov.md.

 Contact: tel. (022) 49-75-58.

 

 

 

 

specialist superior

(studii superioare - contabilitate) – 1 unitate

perioadă determinată

 

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea obiectivelor Serviciului evidență contabilă prin suportul financiar şi logistic a subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului de Stat al Muncii, orientate spre realizarea obiectivelor Inspectoratului de Stat al Muncii.

 

Sarcinile de bază:

 • Participare la elaborarea suportului financiar necesar realizării eficiente a activităţilor de inspecţie;
 • Participare la lucrul de sinteză a activităţii financiare   Inspectoratului de Stat al Muncii;
 • Participare la monitorizarearealizării planului financiar al Inspectoratului de Stat al Muncii;
 •  Participare la lucrările de evidenţă contabilă.

 

Condiţiile de participare de bază:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba de stat scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie aptă din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • să nu fi atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

 

Cerinţe specifice:

 • să posede studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • să posede cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • să posede abilităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, decizie, iniţiativă, creativitate, inteligenţă, responsabilitate şi perseverenţă;

 

Conţinutul dosarului:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii;
 • extrasul din carnetul de muncă
 • cazierul judiciar

 

Contacte:

Persoanele interesate pot depune personal dosarul pînă la data de 28.04.2017, pe adresa: or. Chişinău,  str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.415.

 

 

 

 

 

Inspector superior

(studii superioare tehnice) – 1 unitate

pe perioadă determinată

 

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale.

 

Sarcinile de bază:

 • Exercitarea controlului aplicării legislaţiei muncii și a altor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă la unități cu un efectiv de pînă la 50 persoane;
 • Cercetarea evenimentelor de accidentare grave și cu incapacitate temporară de muncă;
 • Examinarea în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează problemele încălcării normelor de securitate și sănătate în muncă;
 • Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ, în domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorilor și lucrătorilor;
 • Participarea, de comun cu reprezentanții Administrației Publice Locale de nivelul I și reprezentanții agenților economici, la desfășurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul securității și sănătății în muncă;

 

Condiţiile de participare de bază:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba de stat scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie aptă din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • să nu fi atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

 

Cerinţe specifice:

 • să posede studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • să posede cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • să posede abilităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, decizie, iniţiativă, creativitate, inteligenţă, responsabilitate şi perseverenţă;

 

Conţinutul dosarului:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii;
 • extrasul din carnetul de muncă
 • cazierul judiciar

 

Contacte:

Persoanele interesate pot depune personal dosarul pînă la data de 28.04.2017, pe adresa: or. Chişinău,  str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.415.

 

 

 

Inspector

(studii superioare tehnice) – 1 unitate

 

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale.

 

Sarcinile de bază:

 • Exercitarea controlului aplicării legislației muncii și altor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă la unități cu un efectiv de pînă la  20 persoane;
 • Cercetarea evenimentelor de accidentare cu incapacitate temporară de muncă;
 • Examinarea în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează problemele încălcării normelor de securitate și sănătate în muncă;
 • Acordarea ajutorului metodologic și consultativ, în domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorilor și lucrătorilor;

 

Condiţiile de participare de bază:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba de stat scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie aptă din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • să nu fi atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

 

Cerinţe specifice:

 • să posede studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • să posede cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • să posede abilităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, decizie, iniţiativă, creativitate, inteligenţă, responsabilitate şi perseverenţă;

 

Conţinutul dosarului:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii;
 • extrasul din carnetul de muncă
 • cazierul judiciar

 

Contacte:

Persoanele interesate pot depune personal dosarul pînă la data de 28.04.2017, pe adresa: or. Chişinău,  str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.415.

 

 

 

 

 

Inspector principal

(studii superioare tehnice) – 2 unități

(1 unitate pe perioadă determinată)

 

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale.

 

Sarcinile de bază:

·         Exercitarea controlului aplicării legislației muncii și altor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă la unități cu un efectiv de peste 50 persoane;

·         Cercetarea evenimentelor de accidentare mortale și colective;

·         Examinarea în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează problemele încălcării normelor de securitate și sănătate în muncă;

·         Acordarea ajutorului metodologic și consultativ, în domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorilor și lucrătorilor;

·         Participarea de comun cu reprezentanții Administrației Publice Locale de nivelul II, structurilor Administrației Publice Centrale desconcentrate în teritoriu și reprezentanții partenerilor sociali, la desfășurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul securității și sănătății în muncă;

 

Condiţiile de participare de bază:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba de stat scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie aptă din punct de vedere al stării sănătăţii;
 • să nu fi atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

 

Cerinţe specifice:

 • să posede studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • să posede cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • să posede abilităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, decizie, iniţiativă, creativitate, inteligenţă, responsabilitate şi perseverenţă;

 

Conţinutul dosarului:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • copiile diplomelor de studii;
 • extrasul din carnetul de muncă
 • cazierul judiciar

 

Contacte:

 

Persoanele interesate pot depune personal dosarul pînă la data de 28.04.2017, pe adresa: or. Chişinău,  str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.415.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

I.                   Constituția Republicii Moldova

II.                Codul Muncii

III.             Convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova

Nr. 87* - privitoare la libertatea asocierii și protecția dreptului la organizație

Nr. 98* - privind aplicarea principiilor dreptului la organizație și de purtare a tratativelor colective.

Nr. 155 – privind securitatea și igiena muncii și mediul de muncă.

Nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor.

Nr. 184 – privind securitatea și igiena muncii în agricultură.

 

IV.             Legi din domeniul  muncii

Legea nr. 140 din 10.05.2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii.

Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002.

Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

Legea nr. 158 - XVI  din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

V.                Acte normative adoptate prin Hotărîre de Guvern

Regulamentul Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 788 din 07.10.2013.

Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1361 din 22.12.2005

Regulamentul privind completarea, păstrarea și evidența carnetului de muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1449 din 24.12.2007.

Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 95 din 05.02.2009.

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova privind modul de reglementare a salarizării în sectorul real și sectorul bugetar (nr. 743/ 2002; nr. 152/ 2004).

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/ 2009; 80/ 2012)

 

 

VI.             Acte normative elaborate la nivel de unitate