Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII ~ 25 DE ANI DE ACTIVITATE

A A A

ISM

Istorie

 

Transformările din viața economică și socială intervenite după proclamarea Republicii Moldova ca stat independent, precum și tranziţia spre economia de piaţă, au creat probleme noi pentru instituţiile care coordonează, organizează și reglementează activitatea în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă, ca de exemplu: creşterea rapidă a numărului de agenţi economici, apariţia sectorului privat, creşterea şomajului, intensificarea fenomenului de evitare a legilor, neconcordanța dintre relaţiile de muncă reglementate în legislaţia de protecţie a muncii în vigoare și cele existente efectiv în societate și în ultimul timp creşterea rolului partenerilor sociali (patronate, sindicate).


Republica Moldova aliniindu-se la normele de drept internaţional a ratificat un șir de Convenţii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în calitate de stat membru al acesteia. Printre acestea se înscriu Convenţia nr.81 privind inspecţia muncii in industrie și comerţ, ratificata de Parlament la 26 septembrie 1995 și Convenţia nr. 129 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificata la 26 septembrie 1997.

 

Inspectoratul de Stat al Muncii ca organ de control de stat îşi are începutul in anul 1992 prin formarea Departamentului Protecţiei Muncii pe lingă Ministerul Protecţiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova (H.G. nr. 61 din 31 ianuarie 1992), iar din 1998 Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familei (H.G. nr. 1199 din 09 decembrie 1998).

Director al Departamentului Protecției Muncii și Șef al Inspectoratului de Stat pentru Protecția Muncii - Dl Tudor DASCĂL. 

 

Respectînd cerinţele Convenţiilor OIM si în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu normele de drept internaţional și legislaţiei Comunitații Statelor Europene, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 10 mai 2001 Legea nr.140-XV privind Inspecţia Muncii. Prin Legea nr.139 din 14 iunie 2013 denumirea autorităţii administrative a fost modificată în Inspectoratul de Stat al Muncii.

 

Inspector General de Stat al Muncii și în prezent Director al Inspectoratului de Stat al Muncii - Dl Dumitru STĂVILĂ.

 

 

Documents: