Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII ~ 25 DE ANI DE ACTIVITATE

A A A

Noutăţi legislative

Hotarârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, M.O. al R.M., 2010, nr. 91-93, art. 525

 

Hotarârea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de  muncă la locul de muncă, M.O. al R.M., 2011, nr. 135-138, art. 676

 

Hotarârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, M.O. al R.M., 2012, nr. 34-37, art. 105

 

Hotarârea Guvernului nr. 244 din  08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă,M.O. al R.M., 2013, nr. 75-81, art.298

 

Hotarârea Guvernului nr.324 din  30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă,M.O. al R.M., 2013, nr. 125-129, art. 404

 

Hotarârea Guvernului nr. 918 din  18.11.2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă,M.O. R.M., 2013, nr. 262-267, art.1023

 

Hotărârea Guvernului nr. 362 din 27 mai 2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz, M.O. R.M., 2014, nr. 142-146, art.411

 

Hotărârea Guvernului nr. 584 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare, M.O. R.M., 2016, nr. 134-139, art.642

 

Hotărârea Guvernului nr. 589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă refritoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice, M.O. R.M., 2016, nr. 134-139, art.647

 

 Hotărârea Guvernului nr. 819 din 01 iulie 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, M.O. R.M., 2016, nr. 193-203, art.883

 

Hotarârea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014  cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, MO 2014, nr.185-199, art.590

 

Hotarârea Guvernului nr. 98 din 04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale, M.O. al R.M., 2013, nr. 27-30, art. 143

 

Hotarârea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, cu mod prin  HG. nr. 488 din 20.04.2016 (2100 lei – 01mai 2016)

 

 Hotarârea Guvernului nr. 550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară (01 octombrie 2014 – 1000 lei, M.O. al R.M., 2014, nr. 185-199, art. 596

 

Hotarârea Guvernului nr. 837din 06.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, M.O. al R.M., 2016, nr. 204-205, art. 906

 

Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; M.O. al R.M. nr. 306-313, art.1118 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1282 din 29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) profesională; M.O. al R.M. nr. 423-429, art.1383 

 

  

Hotărârea Guvernului Nr. 1324 din  08.12.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil