Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII ~ 25 DE ANI DE ACTIVITATE

A A A

Referințe utile

Centre de instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă, relaţii de muncă, acordarea consultanței în organizarea activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenirea riscurilor profesionale, care activează în Republica Moldova

 

 

Î.S. "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă"

Adresa:

mun. Chişinău, str. Miron Costin 17/2, bir.104

Cod fiscal 1003600109161

IBAN: MD65ML000000002251429298

BC Moldindcombank SA filiala "Invest" Chişinău

Cod MOLDMD2X329

tel: 079422154

tel/fax 0 22 45 07 24 

 

SRL "Institutul Muncii"

Adresa:

mun. Chişinău, str. Zimbrului 10

Cod fiscal 1003600059956

Cont de decontare 222498561024

BC Moldova Agroindbank fil. M.Costin

Cod TVA 0600239

tel/fax 0 22 44 30 48

 

”SSM EXPERT” S.R.L.

mun. Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 12/1, ap.(of). 159

c/f: 1014600010016

Cont IBAN: MD50AG000000022512275625

BC ”Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

Director: Ion DARII

http://ssmexpert.md

Mob. 068118455

 

SRL "GVN Consulting"

Adresa:

mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 12/1 of. 159

Cod fiscal 1010600025885

Cont de decontare 22511554253

BC Moldova Agroindbank, Cod AGRNMD2X

tel: 079 57 55 71

 

Î.S. "Inmacom-Didactic"

Adresa:

mun. Chişinău, str. Sarmisegetuza 43

Cod fiscal 54446

Cont de decontare 22247190042

BC Moldindcombank SA

MFO 280101319

Cod TVA 0301435

tel/fax 0 22 55 33 93

 

SRL „Centrul de Protecţie a Muncii”

Adresa:

mun.Bălţi, str.Lermontov 2

c/f 1007602003490

Contul de decontare:2251858005

BC „Moldova-Agroindbank” SA fil.Bălţi

Codul bancar:AGRVMD2X750

Tel.:069949471

 

SRL „Seviciul Extern de Protecţie şi Prevenire”

Adresa:

mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare 146

c/f 1012602005065

Cont de decontare 225104980140417

BC „Comerţ Bank”

Tel:079113739

 

SRL "Promedsec"

Codul fiscal 1012603002809

Cont de decontare 222476765

BC Energbank SA filiala Cahul

ENERGMD22405

tel. 079628240, 0 229 84570 

   

SRL "SSM Consulting"

Adresa:

or. Călăraşi, str. Constructorilor 6

Cod fiscal 1009609001396

Cont de decontare 2224728110

BC Victoriabanc SA fil. nr.28 Călăraşi

VICBMD2X492

Cod TVA 0600239

tel/fax 0 244 2 33 51

 

SRL "Profundconsulting"

Adresa:

sat Chetrosu, raionul Drochia

Cod fiscal 1011607000194

BC Moldova-Agroindbank SA fil. Drochia

MFO AGRNMD2X702

tel 060903755

 

Serviciul extern de protecţie şi prevenire "Total Busines Consult" SRL

Adresa:

mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, nr.27, of.9

 

SRL "Promuncons"

Adresa:

MD-4401

or. Călărași

str. M. Kogălniceanu 8

Cod fiscal 1013609002680

tel. 024423343

 

SRL "LIR CONSULTING"

Adresa:

mun.Chișinău, str. Liviu Damian, 48

Cod fiscal 1016600002389

BC Moldindconbank SA filiala "Invest" Chișinău

cod: MOLDMD2X329

tel 079994388