Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Comunicate de Presă

Modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova

LEGE Nr. 114 din 09-07-2020 pentru modificarea unor acte normative Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 384 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. – Articolul 33...Read more

Activitatea ISM

Informație privind controlul de stat al respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă în perioada ianuarie – octombrie a anului 2020 Activitatea...Read more

Informație privind indicatorii de performanță

12/10/2020 | comunicat de presă
În temeiul punctului18, subpunctul 4) al Hotărârii Guvernului n r. 355/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de...Read more

Programului Know-how Exchange Programme (KEP) pentru 2020

09/10/2020 | comunicat de presă
Se informează despre lansarea de către Inițiativa Central Europeană (ICE) a apelului pentru co-finanțare a proiectelor în cadrul Programului Know-how Exchange Programme (KEP) pentru 2020. Prin...Read more

BERD în Moldova Proiectul „Consiliere juridică de urgență” pentru întreprinderile mici și mijlocii

25/06/2020 | comunicat de presă
Webinare de asistență juridică din cadrul proiectului „Consiliere juridică de urgență”, organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în parteneriat cu Consiliul Economic pe...Read more

Stop accidentelor de muncă

28/04/2020 | comunicat de presă
Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, desemnată de Organizaţia Internaţională a Muncii, este dedicată promovării prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial...Read more

Acordarea asistenței informaționale urmare a instituirii stării de urgență la nivel național

18/03/2020 | comunicat de presă
Instituirea stării de urgență la nivel naţional în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 Din cauza pericolului confirmat de declanşare a urgenţei de sănătate publică au fost...Read more

Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în contextul situației epidemiologice din țară

17/03/2020 | comunicat de presă
Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților în contextul situației...Read more

Salariul mediu lunar pe economie

13/03/2020 | comunicat de presă
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE INFORMAŢIE Nr. 266 din 13-03-2020 cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2019 Publicat : 13-03-2020 în Monitorul...Read more

Informații despre Coronavirus

27/02/2020 | comunicat de presă
Aveți grijă de sănătate. Sunați imediat medicul de familie dacă aveți febră sau tuse. Dacă v-ați întors din zone cu Coronavirus și vă simțiți rău, sunați 112 . Ce este un Coronavirus? Informații...Read more

Prevenirea unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor

23/06/2017 | comunicat de presă
ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor antrenaţi la lucrările de înlăturare a consecinţelor calamnităților naturale ( doborârea...Read more

Linia Guvernului

11/08/2016 | comunicat de presă
Agenții economici pot denunța cazurile abuzului de control din partea organelor de stat la linia telefonică a Guvernului.Read more

Drepturile și Obligațiile

Condițiile, Drepturile și Obligațiile Antreprenorului în procesul de efectuare a controalelor.Read more

Tranziția Moldovei la economia formală

15/01/2016 | comunicat de presă
Comunicat de presă TranzițiaMoldovei la economia formală Organizația Internațională a Muncii (OIM) a lansat o campanie de sensibilizare asupra economiei informale și a muncii nedeclarate în Moldova...Read more
Subscribe to Comunicate de Presă