Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Achiziționarea Registrului de evidență a zilierilor

Joi, 09/13/2018 - 08:43 -- ismadmin
Body: 

În atenția

 

întreprinzătorilor din domeniul agricol

 

În scopul realizării Legii nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în M.O. al R.M., 2018, nr. 68-76, art. 147se prevede întocmirea de către beneficiarii de lucrări din agricultură a Registrului de evidenţă a zilierilor.

Acest Registru se eliberează contra cost de către Inspecţia teritorială de muncă. Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi procurat la prețul de 26 lei 40 bani.

Vă informăm, că Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi achiziționat în urma efectuării transferului mijloacelor financiare prin instituțiile bancare. Fiecare Dispoziție de plată se eliberează individual pentru fiecare beneficiar - agent economic. 

 

ATENȚIE!!! Se interzice înscrierea în Dispoziția de plată a doi sau mai mulți agenți economici.

 

Virând suma respectivă, în baza dovezii de achitare, Registrele de evidenţă a zilierilor vor fi eliberate de către Inspecția teritorială de muncă în raza căreia se află unitatea economică, conform listei de mai jos.

 

 

 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii

Mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2

C/f 1006601000369

IBAN MD87TRPAAA142310A16369AA

Cod bancar TREZMD2X

Contul 33114001

 

 

 

Întru executarea prevederilor articolului 5,alin. (2) din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri Beneficiarul de lucrări agricole va prezenta, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat un extras din Registrul de evidenţă conținând înregistrările din luna precedentă, pe suport de hârtie sau în format electronic în conformitate cu prevederile Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

 

 

Inspecțiile teritoriale de muncă 

Telefon de contact

e-mail

 

ITM Chişinău

mun. Chişinău, str. Miron Costin 17/2

 

tel/fax

0 22 45 02 57

 069501946 

 

itmchisinau@im.gov.md

 

raioanele: Criuleni, Ialoveni, Dubăsari 

 

ITM Bălti

mun. Bălti, str. Strîi, 17a

 

tel/fax

0 231 2 95 08

 069501938 

 

itmbalti@im.gov.md

 

raioanele: Fălești, Floreşti, Sîngerei 

 

ITM Cahul

or. Cahul, str. V. Alecsandri, 102

 

tel/fax

0 299 4 60 20

 069501879 

 

itmcahul@im.gov.md

 

raioanele: Cahul, Cantemir, Taraclia 

 

ITM Călăraşi

or. Călăraşi, str. Constructorilor, 6

 

tel/fax

0 244 2 13 62

 069501862 

 

itmcalaras@im.gov.md

 

raioanele: Călăraşi, Straseni, Nisporeni, Ungheni 

 

ITM Căuşeni

or.Anenii Noi, str. 31 august 1989 nr. 5, bir.1

 

tel/fax

0 265 2 45 47

 069501861 

 

itmcauseni@im.gov.md

 

raioanele: Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă 

 

ITM Cimişlia

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 14

 

tel/fax

0 241 2 30 82

 069501840

 

itmcimislia@im.gov.md

 

raioanele: Basarabeasca, Cimişlia,  Hînceşti, Leova 

 

ITM Drochia

or. Drochia, str. Independenţei, 15a

 

tel/fax

0 252 2 74 13

 069501932 

 

itmdrochia@im.gov.md

 

raioanele: Drochia, Glodeni, Rîșcani, Soroca 

 

ITM Edineţ

or. Edinet, str. Independenței, 102

 

tel/fax

0 246 2 22 58

 069501939 

 

itmedinet@im.gov.md

 

raioanele: Briceni, Donduşeni, Edineţ, Ocniţa, 

 

ITM Orhei

or. Orhei, str-la Maxim Gorki 13

 

tel/fax

0 235 2 29 29

 069501951 

 

itmorhei@im.gov.md

 

raioanele: Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești 

 

ITM UTA Găgăuzia

mun. Comrat, str. Pobedî, 46

 

tel/fax

0 298 2 20 89

 069501859

 

itmutag@im.gov.md

raioanele: Ceadîr-Lunga, Comrat, Vulcănești

 

ATENȚIE!!!

 

Codul contravențional, Legea nr.218/2008, completat prin Legea nr.102 din 14 aprilie 2022, 

Publicat: 20 aprilie 2022 în Monitorul Oficial nr. 115-117 art. 212

 

Articolul 554. Încălcarea regulilor de desfășurare

                         a unor activități necalificate cu caracter

                         ocazional desfășurate de către zilieri

 

(1) Încălcarea prevederilor privind durata zilnică sau durata în decursul unui an calendaristic a activității necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilier

se sancționează cu amendă de la 25 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

 

(2) Încălcarea prevederilor privind atragerea la activități ocazionale desfășurate de zilieri a persoanelor cu vârsta de la 15 la 16 ani fără acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali

se sancționează cu amendă de la 40 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

 

(3) Încălcarea prevederilor privind remunerarea muncii prestate de zilier

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 80 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

 

(4) Încălcarea regulilor de ținere a Registrului de evidență a zilierilor

 

se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.