Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Congresul XXII al securității și sănătății în muncă. Canada 2021

Între 20 și 23 septembrie 2021 și-a ținut lucrările cel de-al XXII congres Mondial al Securității și Sănătății în Muncă. Principala particularitate a acestui eveniment este faptul că acest congres este primul congres virtual. Evenimentul a fost organizat de Organizația Internațională a Muncii (ILO), de Asociația Internațională pentru Securitate Socială (ISSA) și alte organizații internaționale cu implicare directă sau tangențială în problemele actuale și provocările contemporane de securitate și sănătate în muncă. Congresul XXII Mondial al Securității și Sănătății în muncă a fost găzduit de, Institutul pentru Muncă și Sănătate și Centrul canadian pentru sănătate și securitate la locul de muncă, împreună cu comunitatea canadiană de prevenire. Motoul Congresului - Prevenirea în epoca conectată: starea Securității și Sănătății în Muncă astăzi. Congresul a menționat că la nivel global anual se produc un număr alarmant de accidente de muncă. Se înregistrează anual aproximativ 340 de milioane de accidente de muncă cu diverse efecte și 160 de milioane de victime ale bolilor profesionale. În cadrul Congresului și-au ținut lucrările un șir impunător de sesiuni și simpozioane în care au fost abordate diverse provocări actuale din lumea muncii care au reflecție asupra securității și sănătății în muncă. Au fost discutate căi de răspuns provocărilor, inclusiv și căile de răspuns pandemiei COVID 19, extinsă la nivel global. Au fost împărtășite bune practici de securitate și sănătate în muncă, precum este Programul lansat în anul 2011 de Asociația Internațională de Securitate Socială (ISSA) ”Viziunea 0 – securitate, sănătate și bunăstare”. Programul conține o serie de abordări și proiecte orientate spre generarea, dezvoltarea consolidarea și menținerea unei culturi de securitate și sănătate în muncă. Acest Program inițial a fost lansat în Singapore și viza domeniul construcțiilor. În timp s-a extins și asupra altor domenii de activitate, a fost preluat și implementat și a alte state ale lumii. În cadrul congresului au fost puse în discuții diverse soluții pentru problemele generate de riscurile psiho-emoționale rezultate din actualele provocări din lumea muncii. Multe din simpozioanele din cadrul congresului au avut în discuție diverse practici de management al securității și sănătății în muncă atât la nivel de stat, cât și la nivel de unitate economică. Pe platforma media a Congresului au fost oferite diverse materiale ilustrative (filme, momente artistice, prezentări Power Point, liflete, ghiduri de bune practici și altele) dedicate și consacrate ideii de formare a culturii de prevenire, evitare și diminuare a riscurilor aferente sistemelor de muncă. Participanții la Congres recunosc importanța securității și sănătății în muncă ca o soluție pentru păstrarea vieții și sănătății oamenilor, pentru creștere și dezvoltare economică. Aceștia îndeamnă factorii de decizie, parlamentele, guvernele, asociațiile patronale, asociațiile lucrătorilor, întreaga societate să se pătrundă de importanța securității și sănătății în muncă, să învețe mai mult și să aplice cu dedicație cunoștințe și bine practici pentru a crea o cultură de prevenire, pentru a crea și dezvolta locuri de muncă nepericuloase și inofensive, care fac munca mai sigură, mai puțin istovitoare și mai productivă. Cel de-al XXIII Congres Mondial al Securității și Sănătății în Muncă va avea loc în Australia, în anul 2023.