Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Consiliul pentru soluționarea disputelor

Lun, 09/16/2019 - 11:57 -- ismadmin
Body: 

 

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

 

În conformitate cu prevederile pct.9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr.380/2018, se anunță începerea procesului de vot pentru selecția membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

 

Pentru a exprima opțiunea de vot, accesați portalul guvernamental

 

https://controale.gov.md/acasa , descărcați formularul atașat la anunț (descarcă formularul de vot), care ulterior completării urmează a fi expediat în adresa Cancelariei de Stat pe poșta electronică controale@gov.md  până la data de 30 septembrie 2021.

 

 

 

ANUNȚ

privind selectarea asociaților de afaceri în componența

Consiliului pentru soluționarea disputelor

al Inspectoratului de Stat al Muncii

 

Conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Inspectoratul de Stat al Muncii anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentului-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.

 

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației până la data de 06 august 2021 concomitent la adresele de e-mail secretariat@im.gov.md  și controale@gov.md.

 

controale.gov.md

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana supusă controlului, care se consideră vătămată într-un drept al său recunoscut de lege, este în drept să conteste printr-o cerere prealabilă în formă scrisă către Consiliul de soluționare a disputelor, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile şi actele inspectorului, realizate în cadrul procedurilor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător.

 

 

 

Legea nr. 131 din 08 iunie 2013 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, art. 30;

 

Legea nr. 140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, art 11, alin.3 

 

Hotărârea Guvernului nr. 788 din 07 octombrie 2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii, pct.6, lit o) și p).