Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Funcții publice vacante

Joi, 11/18/2021 - 08:10 -- ismadmin
Body: 

  Inspectoratul de Stat al Muncii

 

                      

 

BIBLIOGRAFIA

I.                   Constituția Republicii Moldova

II.                Codul Muncii

III.             Codul Administrativ

IV.             Convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova

 

Nr. 81 – privind inspecția muncii în industrie și comerț.

Nr. 87* - privitoare la libertatea asocierii și protecția dreptului la organizație

Nr. 98* - privind aplicarea principiilor dreptului la organizație și de purtare a tratativelor colective.

Nr. 129 – privind inspecția muncii în agricultură

Nr. 155 – privind securitatea și igiena muncii și mediul de muncă.

Nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor.

Nr. 184 – privind securitatea și igiena muncii în agricultură.

.

V.                Legi din domeniul  muncii

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii.

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Legea 186/2008 securității și sănătății în muncă.

 

VI.             Acte normative adoptate prin Hotărîre de Guvern

Regulamentul Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 788/07.10.2013.

Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1361/22.12.2005

Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 95/2009.

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova privind modul de reglementare a salarizării în sectorul real și sectorul bugetar (nr. 743/ 2002; nr. 152/ 2004).

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/ 2009; 80/ 2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).