Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

ISM

Informații cu privire la concurs

Mie, 05/31/2023 - 15:24 -- ismadmin
Body: 

                                                                                                                                                                         08.09.2023

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

 

Nr.crt.

Nume, prenume

 

Nota finală

Comentarii

 

Șef inspecție teritorială, Inspecția teritorială de muncă Cimișlia (perioadă determinată)

 

1.

Vasilenco Nicolae

 

8,05

 

Inspector principal, Inspecția teritorială de muncă Chișinău;

 

2.

Stiharu Sorin

 

7,55

 

Șef al Serviciului tehnologia informației și comunicațiilor

 

3.

Andrițchi Anatolie

 

7,47

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă nr.2

la procesul verbal nr.1

 

18.08.2023 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii 

.       

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaților

admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 

 

 

Inspector principal (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

Nr. d/o

Numele Prenumele

1

Bersan Olga

2

Stiharu Sorin

3

Ustețchii Cătălin

4

Moșneagu Alexandrina

Șef inspecție teritorială (fpc), Inspecția teritorială de muncă Cimișlia (raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia, Basarabeasca), (perioadă determinată)

1

Vasilenco Nicolae

Șef serviciul, serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

1

Andrițchi Anatolie

 

 

 

 

Concursul se va desfășura pe data de  05 septembrie 2023, ora 09:00, adresa str. Miron Costin, 17/2, mu.Chișinău, bir.105.

 

 

 

08.08.2023

 

Anexa nr.5

 

la procesul-verbal nr.3

 

                                        Inspectoratul de Stat al Muncii                               .       

 

autoritatea publică organizatoare a concursului

 

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaților

 

care au promovat

 

concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

 

 

Șef serviciu (fpc), Serviciul resurse umane;

 

 

 

Inspector principal (fpe), Inspecția teritorială de muncă Orhei;

 

(raioanele Orhei, Rezina,Șoldănești, Telenești)

 

 

 

 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

media

Funcția publică pentru care participă la concurs

  1.  

Costin Viorica

8,05

Șef serviciu (fpc), Serviciul resurse umane;

 

  1.  

Rusu Rodica

7,94

Inspector principal (fpe), Inspecția teritorială de muncă Orhei;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2023

 

 

 

Anexă nr.2

 

la procesul verbal nr.1

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii 

 

.       

 

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaților

 

admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciul resurse umane

Nr. d/o

Numele Prenumele

1

Cupcea Elena

2

Petrachi Valentin

3

Mocanu Olga

4

Gîrlea Iulia

5

Costin Viorica

Inspecția teritorială de muncă Orhei

 

1         

Rusu Rodica

2         

Burlacu Viorica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul se va desfășura pe data de  08 august 2023, ora 0900, adresa str. Miron Costin, 17/2, mu.Chișinău, bir.105.

 

 

 

 

31.05.2023.

COMISIA DE CONCURS

 

         Învingători ai concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii se consideră, pentru funcția de:

-       șef, (fpc), Serviciul resurse umane - doamna Angela Vasilașcu;

-       inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – domnul Marius Nani;

-       inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți (mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei) – doamna Verginilia Cazacu;

-       inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – doamna Svetlana Ciorba, domnul Cristian-Chiril Velixar, doamna Tatiana Nunu, domnul Daniel Braguța.

 

23.05.2023.

Lista candidaţilor admişi la

 proba interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii

 

Interviul se va desfășura la data de 24 mai 2023, începând cu ora 09:00, et. I, biroul 105, sala de studii,str. Miron Costin, nr. 17/2, mun. Chișinău

 

Șef, Serviciul resurse umane

Nr. d/o

Numele, Prenumele

1.

Vasilașcu Angela

2.

Marin Alexandru

3.

Fulga Alla

4.

Beșliu Ala

 

Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

1.

Ciorba Svetlana

2.

Chiosa Marina

3.

Cristina Crețu

4.

Chelibur Ana

5.

Gherasimenco Violeta

6.

Moșneagu Alexandrina

7.

Marius Nani

8.

Bouroș Ștefan

9.

Stăvilă Dumitru

10.

Cocieri Artiom

11.

Bogatu Veronica

 

Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți

(mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei)

1.

Eșanu Ecaterina

2.

Belousov Ruslan

3.

Cazacu Verginilia

 

Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău

(mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

1.

Stodușnîi Cristian

2.

More Vladislav

3.

Guțan Cristian

4.

Cupcea Artur

5.

Bazatin Cristina

6.

Ciorba Svetlana

7.

Braguța Daniel

8.

Nunu Tatiana

9.

Stăvilă Dumitru

10.

Ilieș Cristina

11.

Velixar Cristian-Chiril

 

 

 

 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru

ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul

Inspectoratului de Stat al Muncii

 

Proba scrisă va avea loc la data de 19 mai 2023, et. I, biroul 105, sala de studii,

str. Miron Costin, nr. 17/2, mun. Chișinău

 

Șef, Serviciul resurse umane

 

Nr. d/o

Numele, Prenumele

Ora

1.

Vasilașcu Angela

09:00

2.

Marin Alexandru

09:00

3.

Fulga Alla

09:00

4.

Bouroș Ștefan

09:00

5.

Parcevschi Nicolae

09:00

6.

Talmaci Laura

09:00

7.

Beșliu Ala

09:00

8.

Mocan Olga

09:00

9.

Petrachi Valentin

09:00

 

Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

 

1.

Ciorba Svetlana

09:00

3.

Chiosa Marina

09:00

4.

Cristina Crețu

09:00

5.

Chelibur Ana

09:00

6.

Gherasimenco Violeta

13:00

7.

Moșneagu Alexandrina

13:00

8.

Marius Nani

13:00

9.

Bouroș Ștefan

13:00

10.

Stăvilă Dumitru

13:00

11.

Cocieri Artiom

13:00

12.

Bogatu Veronica

13:00

 

Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți

(mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei)

 

1.

Țurcanu Silvia

09:00

2.

Eșanu Ecaterina

09:00

3.

Belousov Ruslan

09:00

4.

Cazacu Verginilia

09:00

5.

Novac Tatiana

09:00

 

Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău

(mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

 

1.

Stodușnîi Cristian

09:00

2.

Savin Mariana

09:00

3.

Dobrea Vladislav

13:00

4.

More Vladislav

13:00

5.

Guțan Cristian

13:00

6.

Cupcea Artur

13:00

7.

Bazatin Cristina

13:00

8.

Bouroș Ștefan

13:00

9.

Ciorba Svetlana

13:00

10.

Stratulat Serghei

13:00

11.

Braguța Daniel

13:00

12.

Tomșa Octavian

13:00

13.

Nunu Tatiana

13:00

14.

Stăvilă Dumitru

13:00

15.

Ilieș Cristina

13:00

16.

Velixar Cristian-Chiril

13:00

17.

Țurac Mihaela

13:00

 

Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți

(mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei)

 

1.

Dodu Mariana

09:00

2.

Curoșu Maxim

09:00

3.

Grițco Iraida

09:00

4.

Botnari Andrei

09:00

 

NOTĂ:

*Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte documentele în original la data desfăşurării probei scrise a concursului.