Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Meniu principal

Lista de verificare SSM

Listele de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă

Publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6 - 12 din 11.01.2019, art. 63

 


 

 

Lista actelor normative

1.                   Hotarârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.

2.                   Hotarârea Guvernului nr.603 din 11.08.2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă.

3.                   Hotarirea Guvernului nr.80 din 09.02.2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile   .

4.                   Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor

     minim pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă.

5.                   Hotărîrea Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobareaRegulamentului sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă.

6.                   Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18.11.2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă.

7.                   Hotărârea Guvernului nr.362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz.

8.                   Hotarârea Guvernului nr.584 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală  a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare.

9.                   Hotarârea Guvernului nr.589 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la liscuri generate de vibrațiile mecanice.

10.                Hotarârea Guvernului nr.819 din 01.07.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor.

11.                Hotarârea Guvernului nr.1408 din 27.12.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.

12.                Hotarârea Guvernului nr. 775 din 02.10.2017pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

13.               Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005, Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă.

14.               Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.

15.               Hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009, Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.

16.               Hotarârea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014  cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor.

17.               Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc;

18.               Hotărârea Guvernului nr. 1282 din 29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) profesională;

19.               Hotărârea Guvernului nr. 1324 din  08.12.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil;

20.               Hotărârea Guvernului nr. 506 din 06 iulie 2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor;

21.               Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale;

22.               Hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;

 

23.               Hotărârea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare.

Dates: 
Vineri, Ianuarie 11, 2019 - 15:45