Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Proiecte de acte normative

Vin, 06/10/2022 - 12:31 -- ismadmin
Body: 

PROIECT

 

 

 

 

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale publică spre avizare și consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii

 

CONSULTARE PUBLICĂ/AVIZARE/EXPERTIZARE/
stat

Ministerul Muncii și Protecției Sociale publică spre avizare și consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii

 

09.06.2022 - 08.07.2022 , Nr. înregistrare Cancelaria de Stat: 400/MMPS/2022

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemul Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii prevede aprobarea a două anexe, și anume la anexa nr. 1 sunt prevederile Conceptului Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii, iar anexa nr. 2 prevede Regulamentul privind modul de ținere a Registrului care formează Sistemul Informațional Inspectoratul de Stat al Muncii.

Anexa nr. 1 a proiectului hotărârii Guvernului determină prevederile Conceptului Sistemului Informațional „Inspectoratul de Stat al Muncii” identificat ca resursa informațională al sistemului ce reprezintă un spațiu informațional unic, destinat evidenței:

- dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă;

- dosarelor administrative de examinare a petițiilor persoanelor angajate pe teritoriul Republicii Moldova.

Acesta va oferi mecanisme automatizate și eficiente pentru gestionarea și monitorizarea on-line a informației despre activitatea de inspecție, precum și pentru totalizarea indicatorilor de nerespectare a prevederilor legale de către angajatori și analiza riscurilor la planificarea controalelor.

 

stat

Persoane responsabile

1. Onofrei Luminița (consultant principal Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă) Tel . 022 262 125 / Email : luminita.onofrei@social.gov.md

2. Ghețu Alexandru (Șef Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă) Tel . (022) 262 175 / Email : alexandru.ghetu@social.gov.md

stat

Fișiere

DenumireTip document#
pdfproiect de act normativ și nota informativăproiect de act normativ1.1
statComentarii (0)Data limită pentru comentarii : 08.07.2022