Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Meniu principal

Promovarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor

Published on: Mie, 12/14/2022 - 16:17

Implementarea articolului din Codul muncii nr. 252/2 „Servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani”, care stipulează „În vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, angajatorul poate oferi salariaților servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, conform cadrului normativ aprobat de Guvern”, ar avea avantaje pentru angajatori prin îmbunătățirea raporturilor dintre angajator și salariați, atragerea unei forțe de muncă calificată, creșterea nivelului de motivație a salariaților la locul de muncă și a atitudinii sincere a acestora față de companie, sporirea productivității muncii și eficacității la unitate.

În acest sens, Alianța pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova (BPW Moldova) au desfășurat la 14 decembrie 2022 o masa rotundă cu genericul "Promovarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor", în cadrul căreia au fost evidențiate impedimentele din legislație și înaintate propuneri de adaptare a acesteia la cerințele de făurire a unui mediu confortabil pentru salariați în baza exemplului real la nivel de unitate, crearea unei platforme de informare cu privire la cadrul normativ despre beneficiile instituirii serviciilor alternative de îngrijire a copiilor. Lipsa acestor oportunități constituie o barieră pentru integrarea femeilor în câmpul muncii și în sectorul de afaceri.

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritatea publică, care are obiectiv principal asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor, realizează atribuția de a oferi, la solicitare, asistență metodologică în procesul de pregătire, instruire și informare a angajatorilor și salariaților, precum și a altor persoane interesate în aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, inclusiv prin acțiuni de sensibilizare privind crearea salariaților a unui mediu corespunzător în procesul de muncă. 

 

 
1 Start 2 Complete