Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Solicitări pentru acordarea consultanței și ajutorului metodologic

Mar, 03/30/2021 - 13:25 -- ismadmin

Formularea solicitărilor pentru acordarea ajutorului metodologic privind aplicarea legislației

în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă

la e-mail: ism.media@im.gov.md

 

 

 

 

 
1 Start 2 Complete