Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Solicitări pentru acordarea consultanței și ajutorului metodologic

Vin, 09/10/2021 - 14:15 -- ismadmin
Body: 

Pentru asigurarea respectării uniforme și coerente a legislației din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă,

Inspectoratul de Stat al Muncii solicită propuneri și sugestii de îmbunătățire a prevederilor actelor normative din domeniu.

De asemenea suntem receptivi propunerilor de îmbunătățire a activității inspectorilor de muncă

și de solicitare a ajutorului consultativ și metodologic pentru perceperea corectă a prevederilor cadrului legal,

în asigurarea unui mediu perfect de colaborare eficientă, întru asigurarea sănătății și bunăstării omului muncii și a societății.  

Înaintarea propunerilor și formularea solicitărilor pentru acordarea ajutorului metodologic 

privind aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă le expediați

la e-mail: ism.media@im.gov.md

 

 

 
1 Start 2 Complete