Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Structura Organizatorică a Inspectoratului de Stat al Muncii

Vin, 10/24/2014 - 11:59 -- ismadmin
Body: 

 

Aparatul central:

Director

 

Director adjunct

 

Consiliul de soluționare a disputelor

 

Serviciul audit intern

 

Direcția suport controale în domeniul muncii nedeclarate, securității și sănătății în muncă și relațiilor de muncă.

 

Direcția consultanță și asistență informațională.

 

Secția analiza riscurilor, planificarea controalelor și raportare.

 

Direcția management instituțional:

Serviciul resurse umane.

Serviciul Juridic.

Serviciul evidență contabilă

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

 

 

Subdiviziuni desconcentrate în teritoriu:

Inspecțiile teritoriale de muncă