Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Structura Organizatorică a Inspectoratului de Stat al Muncii

Vin, 10/24/2014 - 11:59 -- ismadmin
Body: 

 

Aparatul central:

Director

 

Director adjunct

 

Consiliul de soluționare a disputelor

 

Direcția monitorizarea controlului în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă și cercetării accidentelor de muncă, precum și migrației de muncă

 

Direcția analiză și evaluarea riscurilor, planificarea controalelor, raportare și informare

 

Direcția management instituțional:

Secția resurse umane, instruirea personalului, managementul documentelor și relații cu publicul

Serviciul evidenţă contabilă

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

 

Serviciul juridic

 

Subdiviziuni desconcentrate în teritoriu:

Inspecțiile teritoriale de muncă