Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă

Mar, 12/13/2016 - 15:39 -- ismadmin
Body: 

 

 

Republica Moldova

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ORDIN Nr. 153
din 27-10-2023

cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii
și Protecșiei Sociale nr.98 din 21.11.2022

În temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595),

ORDON:

1. Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.98/2022 cu privire la aprobarea listei de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.394-400, art.1378) se modifică după cum urmează:

 

a)     Se completează ordinal cu punctul 2ˡ cu următoarea redacție:

”Se aprobă Lista de verificare pentru controlul de stat în domeniul muncii nedeclarate, achitării salariilor și plăților fără a fi reflectate în evidența contabilă și respectării regulilor privind evidenșa muncii zilierilor, conform anexei nr.7 la prezentul ordin.”

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului Inspectoratului de Stat al Muncii.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 

 

MINISTRU                                                            Alexei BUZU

 

 

 

 

Republica Moldova

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ORDIN Nr. 98
din 29-11-2022

cu privire la aprobarea listei de verificare pentru
controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă

Publicat : 09-12-2022 în Monitorul Oficial Nr. 394-400 art. 1378

În temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, art.112 alin.(1) din Legea nr.140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, pct.36 din Hotărârea Guvernului nr.894/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii modificată prin Hotărârea Guvernului nr.787 /2022 și în temeiul pct.9 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.149/2021,

ORDON:

1. Se aprobă lista de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă, se anexează.

2. Se aprobă listele de verificare pentru controlul de stat în domeniul securității și sănătății în muncă, se anexează.

3. Ordinul nr.18 din 21 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă” se abrogă.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului Inspectoratului de Stat al Muncii.

5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

MINISTRU                                     Marcel SPATARI

 

Nr. 98. Chișinău, 29 noiembrie 2022.

 

 

 

anexa