Правительство Республики Молдова | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Государственная Инспекция Труда

A A A

Main menu

Activitatea ISM

Published on: Mon, 02/13/2023 - 08:08

 

INDICII OPERATIVI DE ACTIVITATE

AI  INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII

Nr. d/o

INDICII

2022

ianuarie

1.

Numărul total de controale efectuate     209

Numărul de unități  controlate privind respectarea legislaţiei în domeniul 

 

 

 

 

raporturilor de muncă

46

securității și sănătății în muncă

5

complexe (RM și SSM)

54

migrației de muncă

-

total

105

2.

Numărul de încălcări consemnate în domeniul

raporturilor de muncă

613

securității și sănătății în muncă

480

migrației de muncă

-

total

1093

3.

Numărul cererilor de la persoane fizice examinate

raporturilor de muncă

133

securității și sănătății în muncă

1

alte probleme

-

total

134

Numărul sesizărilor de la persoane juridice examinate

78

 

4.

 

 

 

 

 

Numărul de cazuri de accidentare cercetate de către inspectorii de muncă

1

inclusiv accidente de muncă

-

din care:

mortale

-

grave

-

cu incapacitate temporară de muncă

-

              numărul de accidentaţi în muncă

-

din care:

mortal 

-

grav

-

cu incapacitate temporară de muncă

-

5.

Numărul procese-verbale cu privire la contravenţie încheiate 

6

Numărul proceselor-verbale înaintate spre examinare instanței de judecată 

2

inclusiv

persoane fizice

1

persoane juridice

1

persoane cu funcţie de răspundere

-

6.

Numărul informațiilor parvenite de la unităţile controlate, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control

121

7.

Numărul persoanelor, cărora le-au fost lezate drepturile

73

8.

Numărul persoanelor repuse în drepturi

67