Правительство Республики Молдова | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Государственная Инспекция Труда

A A A

Main menu

Activitatea ISM

Published on: Fri, 02/10/2023 - 16:27

În perioada 06 - 10 februarie 2023 de către inspectorii de muncă:

- au fost examinate 32 cereri parvenite de la persoane fizice;

- au fost examinate 12 sesizări de la persoane juridice;

- au fost efectuate 47 controale, din care 26 planificate și 21 inopinate.;

- participări în ședință de judecată pe 4 dosare administrative și 2 pe contenciosul administrativ.

Inspectorii de muncă au întreprins măsuri de sensibilizare privind respectarea prevederilor legislației muncii, securității și sănătății în muncă la agenți economici din raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Râșcani, Șoldănești, Telenești.

 

De la începutul anului 2023 la inspecțiile teritoriale de muncă de la beneficiarii de lucrări agricole au parvenit 16 extrase din registrele de evidență a zilierilor cu numărul total de 947persoane cu statut de zilier.

 

De la începutul anului 2023 au fost comunicate 56 cazuri de accidentare (58 lucrători), inclusiv 9 cu caracter mortal, 2 grave și 45 cu incapacitate temporară de muncă.

Inspectorii de muncă au cercetat 1 eveniment de accidentare mortal în afara muncii.

 

De către  Comisiile de cercetare la nivel de unitate au fost cercetate 45 cazuri de accidentare cu incapacitrate temporară de muncă,  unde au avut de suferit 47 persoane.

 

Se află în proces de cercetare 10 evenimete de accidentare, din care 8 mortale și 2 grave.

 

 

           

 

 
1 Start 2 Complete