Правительство Республики Молдова | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Государственная Инспекция Труда

A A A

Main menu

Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

Published on: Wed, 04/27/2022 - 10:07

28 aprilie - Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

 

”Împreună pentru o cultură pozitivă în domeniul securității și sănătății în muncă”

 

Republica Moldova, împreună cu toate statele membre ale Organizației Internaționale a Muncii, anual în data de 28 aprilie marchează Ziua Mondială a Securității și Sănătății în muncă.

În anul curent motoul acestui eveniment înglobează mesajul care îndeamnă toată lumea muncii să depună efort pentru a spori nivelul culturii de securitate și sănătate în muncă – fiind cheia acțiunilor de prevenire și eliminare a riscurilor profesionale, și prin urmare diminuării numărului de persoane accidentate în muncă.

Un anumit efort se realizează și în unitățile economice din Republica Moldova. Își aduce aportul în dezvoltarea continuă a culturii de securitate și sănătate în muncă și Inspectoratul de Stat al Muncii.

Astfel, pe parcursul anului 2021 și în trimestrul I al anului 2022 Inspectoratul de Stat al Muncii a realizat activități de control la peste 3 mii unități cu un număr de 167 mii salariaţi. Din numărul acestora 89 mii femei (inclusiv 15 mii din mediul rural), 2010 persoane cu dizabilități, iar 30 persoane mai tinere de 18 ani. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost realizate circa 1 mie activități de control.

La Inspectoratul de Stat al Muncii, pe parcursul anului 2021, au fost comunicate 632 cazuri de accidentare. Urmare a cercetării au fost calificate 96 accidente de muncă, din care 34 mortale fiind aciidentate mortal 36 persoane. Se află în proces de cercetare 2 cazuri de accidentare, din care 1 cu caracter mortal.

De la începutul anului 2022 până la data de 22 aprilie au fost comunicate 158 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 162 persoane, din care 18 mortal.

De către inspectorii de muncă au fost cercetate:

- 9 accidente mortale, din care 2 accidente de muncă, 6 accidente în afara muncii, 1 accident nu se încadrează în prevederile Regulamentului de cercetare a accidentelor de muncă;

- 13 accidente grave, din care 11 accidente de muncă, 1 în afara muncii,1 accident nu se încadrează în prevederile Regulamentului de cercetare a accidentelor de muncă;

- 1 accident cu incapacitate temporară de muncă.

La data de 22 aprilie 2022 se aflau în proces de cercetare 20 cazuri de accidentare, inclusiv 9 cu caracter mortal.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 115 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă. 

Pe parcursul anului 2022 inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă la nivel de unitate pentru 591 angajatori și salariați de la 73 entități.

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare de către inspectorii de muncă au fost organizate seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 547 tineri din 29 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a prevederilor legislației muncii în vigoare.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media. Despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii şi despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a actelor normative din domeniul muncii în vigoare au fost publicate 13 articole în presa locală și au fost acordate 3 interviuri la emisiuni televizate și 2 la radioul local, 23 postări pe pagini web.Informație relevantă pentru angajatori și salariați este postată pe pagina web a Inspectoratului de Stat al Muncii în compartimentele: „Legislație”, „Control de stat”, „Informație utilă”, „Registre de evidență a zilierilor” etc.

Inspectorii de muncă au participat la ședința festivă în format online, dedicată aniversării celor 30 de ani de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii.

Au mai fost desfășurate și alte activități care se referă la domeniul securității și sănătății în muncă, printre care se înscriu:

- în luna ianuarie la invitația Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași a avut loc ședința online din cadrul campaniei de informare și conștientizare în beneficiul viitoarei forțe de muncă, prin promovarea și asigurarea unei culturi în domeniul securității și sănătății în muncă pentru tinerii lucrători, respectiv și lansarea platformei digitale pentru concursul „Știu și Aplic” – Securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii; 

- în luna februarie la ședința comisiei parlamentare pentru elaborarea proiectului de Lege privind Campania în construcții și Atelierul privind implementarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională.

Inspectoratul de Stat al Muncii contribuie la dezvoltarea cadrului normativ în domeniul securității și sănătății în muncă. Astfel, Inspectoratul a formulat și înaintat Ministerului Muncii și Protecției Sociale propuneri de modificare a Legii 186/2008 securității și sănătății în muncă în vederea reacționării adecvate la noile provocări din lumea muncii, cum sunt munca de la distanță, munca la domiciliu și alte forme de muncă, corelându-le cu necesitățile de securitate și sănătate în muncă

        

 

Inspectoratul de Stat al Muncii

27 aprilie 2022

 
1 Start 2 Complete