Правительство Республики Молдова | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Государственная Инспекция Труда

A A A

Main menu

Prevenirea unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor

Published on: Wed, 08/10/2022 - 08:08

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

 

În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor antrenaţi la lucrările de înlăturare a consecinţelor calamnităților naturale (inundații, doborârea arborilor, distrugerea liniilor aeriene de comunicaţie), Inspectoratul de Stat al Muncii recomandă:

1. Să se evalueze riscurile la care pot fi supuşi lucrătorii în procesul de muncă de înlăturare a consecințelor.

Asumarea deciziilor luate, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea și viaţa celor implicaţi în efectuarea lucrărilor.

2. Persoanele antrenate la lucrările respective urmează a fi:

- instruite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu indicarea metodelor inofensive de lucru şi utilizarea echipamentelor de muncă;

- dotate cu echipamente de protecţie individuală și colectivă adecvate.

 

3. Lucrările se vor desfăşura sub supravegherea unei persoane cu experientă (persoană desemnată).