Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Comunicate de Presă

25-29 octombrie Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă.

19/10/2021 | comunicat de presă
https://osha.europa.eu/en/highlights/european-week-safety-and-health-work-happening-soon-25-29-october?_cldee=aWdvci5jaWxvY2lAaW0uZ292Lm1k&recipientid=contact-b66bf8dfb9cbe41180c3005056ba4e5c-...Read more

Accident de muncă mortal

08/10/2021 | comunicat de presă
Recent s-a produs un accident de muncă mortal la un șantier de construcții prin cădere de la înălțime. Avertizăm toți agenții economici care desfășoară activități în domeniul CONSTRUCȚII (F) să...Read more

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

În conformitate cu prevederile pct.9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr.380/2018,...Read more

Congresul XXII al securității și sănătății în muncă. Canada 2021

24/09/2021 | comunicat de presă
Între 20 și 23 septembrie 2021 și-a ținut lucrările cel de-al XXII congres Mondial al Securității și Sănătății în Muncă. Principala particularitate a acestui eveniment este faptul că acest congres...Read more

Respectarea măsurilor de protecție și vaccinarea împotriva COVID-19

01/09/2021 | comunicat de presă
IMPORTANT: respectarea măsurilor de protecție și vaccinarea împotriva COVID-19 Odată cu apariția noilor variante, virusul SARS-Cov-2 a devenit mai contagios și periculos atât pentru vârstnici, cât și...Read more

Gazele naturale explodează

La 17.08.2021 în urma exploziei la o rețea de gaze naturale au avut de suferit 2 persoane, fiindu-le provocate arsuri grave. În vederea cercetării evenimentului, a fost emisă dispoziție de cercetare...Read more

Evitarea riscurilor de accidentare la lucrările agricole

În legătură cu faptul, că au luat amploare lucrările agricole de sezon și pentru prevenirea pericolelor de accidentare, Inspectoratul de Stat al Muncii sesizează și îndeamnă angajatorii și...Read more

Prevenirea unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor

06/08/2021 | comunicat de presă
ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor antrenaţi la lucrările de înlăturare a consecinţelor calamnităților naturale (inundații,...Read more

Riscuri de accidentare la efectuarea lucrărilor de reparație

02/08/2021 | comunicat de presă
La efectuarea lucrărilor de reparație în edificii, pentru evitarea cazurilor de accidentare a angajaților împlicați în aceste activități, în special lucrările la înălțime, Inspectoratul de Stat al...Read more

Risc de accidentare

Atenție, risc sporit de accidentare! În ultima perioadă s-au intensificat cazurile de surpare a solului pe șantierele de construcții, la lucrări de excavare, la repararea sistemelor de canalizare...Read more

Respectarea cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă - unica cale pentru prevenirea accidentelor de muncă

22/06/2021 | comunicat de presă
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale reiterează importanța respectării cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, pentru a preveni accidentele de muncăRead more

Campania națională de imunizare

26/05/2021 | comunicat de presă
https://vaccinare.gov.md/ În cadrul campaniei naționale de imunizare COVID-19 organizată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Sănătate Publică, cu...Read more

Covid19 și lumea muncii

26/11/2020 | comunicat de presă
Material informativ propus de către Organizația Internațională a Muncii, în contextul Covid -19 și lumea muncii, pentru utilizarea în activități practice.Read more

Accidente de muncă

19/11/2021 | comunicat de presă
Directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, Igor Ciloci, contactat de IPN, Conform datelor operative, în perioada 1 ianuarie-12 noiembrie, Inspectoratului de Stat al Muncii i-au fost...Read more

Activitatea ISM

19/11/2021 | comunicat de presă
În perioada 15 - 19 noiembrie 2021 de către inspectorii de muncă: - au fost examinate 41 cereri parvenite de la cetățeni; - au fost examinate 22 sesizări de la autorități publice și persoane juridice...Read more

Activitatea ISM

Informație privind controlul de stat al respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă în lunile ianuarie - octombrie ale anului 2021 Activitatea...Read more

Activitatea ISM

15/09/2021 | comunicat de presă
INDICII OPERATIVI DE ACTIVITATE AI INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII Nr. d/o INDICII 2021 ianuarie - august 1. Numărul de controale efectuate privind respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor...Read more

Consiliului pentru soluționarea disputelor

15/07/2021 | comunicat de presă
În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor În conformitate cu prevederile pct.9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și...Read more

Acord de colaborare

06/07/2021 | comunicat de presă
În vederea asigurării respectării prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă, la 05 iulie 2021 a fost semnat Acordul de colaborare nr.4 între...Read more

Proiectul HG privind aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat

21/04/2021 | comunicat de presă
Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale...Read more

Comunicarea accidentelor de muncă

22/02/2021 | comunicat de presă
Comunicarea accidentelor de muncă la tel. 022 494129 În luna ianuarie 2021 s-au produs mai multe accidente de muncă . Cadrul legal în domeniul muncii Hotărâri de Guvern, care reglementează domeniul...Read more

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 2935 de lei pe lună

24/12/2020 | comunicat de presă
HOTĂRÎREA GUVERNULUI n r. 922 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real Publicat...Read more

Programului Know-how Exchange Programme (KEP) pentru 2020

09/10/2020 | comunicat de presă
Se informează despre lansarea de către Inițiativa Central Europeană (ICE) a apelului pentru co-finanțare a proiectelor în cadrul Programului Know-how Exchange Programme (KEP) pentru 2020. Prin...Read more

Modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova

LEGE Nr. 114 din 09-07-2020 pentru modificarea unor acte normative Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 384 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. – Articolul 33...Read more

Stop accidentelor de muncă

28/04/2020 | comunicat de presă
Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, desemnată de Organizaţia Internaţională a Muncii, este dedicată promovării prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial...Read more

Acordarea asistenței informaționale urmare a instituirii stării de urgență la nivel național

18/03/2020 | comunicat de presă
Instituirea stării de urgență la nivel naţional în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 Din cauza pericolului confirmat de declanşare a urgenţei de sănătate publică au fost...Read more

Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în contextul situației epidemiologice din țară

17/03/2020 | comunicat de presă
Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților în contextul situației...Read more

Salariul mediu lunar pe economie

13/03/2020 | comunicat de presă
Salariul mediu pe ţară, lei Anii Salariul mediu anual 2001 543,7 2002 691,5 2003 890,8 2004 1103,1 2005 1318,7 2006 1697,1 2007 2065 2008 2529,7 2009 2747,6 2010 2971,7 2011 3193,9 2012 3477,7 2013...Read more

Informații despre Coronavirus

27/02/2020 | comunicat de presă
Aveți grijă de sănătate. Sunați imediat medicul de familie dacă aveți febră sau tuse. Dacă v-ați întors din zone cu Coronavirus și vă simțiți rău, sunați 112 . Ce este un Coronavirus? Informații...Read more

Linia Guvernului

11/08/2016 | comunicat de presă
Agenții economici pot denunța cazurile abuzului de control din partea organelor de stat la linia telefonică a Guvernului.Read more

Drepturile și Obligațiile

Condițiile, Drepturile și Obligațiile Antreprenorului în procesul de efectuare a controalelor.Read more

Tranziția Moldovei la economia formală

15/01/2016 | comunicat de presă
Comunicat de presă TranzițiaMoldovei la economia formală Organizația Internațională a Muncii (OIM) a lansat o campanie de sensibilizare asupra economiei informale și a muncii nedeclarate în Moldova...Read more
Subscribe to Comunicate de Presă