Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Comunicate de Presă

Respectarea cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă - unica cale pentru prevenirea accidentelor de muncă

22/06/2021 | comunicat de presă
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale reiterează importanța respectării cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, pentru a preveni accidentele de muncăRead more

Canicula

21/06/2021 | comunicat de presă
ATENȚIE-CANICULA!!! Starea caniculară generează o serie de riscuri termice precum sunt: şocul termic, insolaţia, deshidratarea, arsuri solare şi altele, care pot avea consecinţe grave asupra...Read more

Campania națională de imunizare

26/05/2021 | comunicat de presă
https://vaccinare.gov.md/ În cadrul campaniei naționale de imunizare COVID-19 organizată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Sănătate Publică, cu...Read more

Proiectul HG privind aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat

21/04/2021 | comunicat de presă
Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale...Read more

Activitatea ISM

Informație operativă privind controlul de stat al respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă în perioada ianuarie - mai a anului 2021 Activitatea...Read more

Activitatea ISM

28/04/2021 | comunicat de presă
INDICII OPERATIVI DE ACTIVITATE AI INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII Nr. d/o INDICII 2021 ianuarie - mai 1. Numărul de controale efectuate privind respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor de...Read more

Comunicarea accidentelor de muncă

22/02/2021 | comunicat de presă
Comunicarea accidentelor de muncă la tel. 022 494129 În luna ianuarie 2021 s-au produs mai multe accidente de muncă . Cadrul legal în domeniul muncii Hotărâri de Guvern, care reglementează domeniul...Read more

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real 2935 de lei pe lună

24/12/2020 | comunicat de presă
HOTĂRÎREA GUVERNULUI n r. 922 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real Publicat...Read more

Covid19 și lumea muncii

26/11/2020 | comunicat de presă
Material informativ propus de către Organizația Internațională a Muncii, în contextul Covid -19 și lumea muncii, pentru utilizarea în activități practice.Read more

Informație privind indicatorii de performanță

12/10/2020 | comunicat de presă
În temeiul punctului18, subpunctul 4) al Hotărârii Guvernului n r. 355/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de...Read more

Programului Know-how Exchange Programme (KEP) pentru 2020

09/10/2020 | comunicat de presă
Se informează despre lansarea de către Inițiativa Central Europeană (ICE) a apelului pentru co-finanțare a proiectelor în cadrul Programului Know-how Exchange Programme (KEP) pentru 2020. Prin...Read more

Modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova

LEGE Nr. 114 din 09-07-2020 pentru modificarea unor acte normative Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 384 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. – Articolul 33...Read more

Stop accidentelor de muncă

28/04/2020 | comunicat de presă
Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, desemnată de Organizaţia Internaţională a Muncii, este dedicată promovării prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial...Read more

Acordarea asistenței informaționale urmare a instituirii stării de urgență la nivel național

18/03/2020 | comunicat de presă
Instituirea stării de urgență la nivel naţional în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 Din cauza pericolului confirmat de declanşare a urgenţei de sănătate publică au fost...Read more

Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în contextul situației epidemiologice din țară

17/03/2020 | comunicat de presă
Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților în contextul situației...Read more

Salariul mediu lunar pe economie

13/03/2020 | comunicat de presă
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE INFORMAŢIE Nr. 266 din 13-03-2020 cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2019 Publicat : 13-03-2020 în Monitorul...Read more

Informații despre Coronavirus

27/02/2020 | comunicat de presă
Aveți grijă de sănătate. Sunați imediat medicul de familie dacă aveți febră sau tuse. Dacă v-ați întors din zone cu Coronavirus și vă simțiți rău, sunați 112 . Ce este un Coronavirus? Informații...Read more

Prevenirea unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor

23/06/2017 | comunicat de presă
ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor antrenaţi la lucrările de înlăturare a consecinţelor calamnităților naturale ( doborârea...Read more

Linia Guvernului

11/08/2016 | comunicat de presă
Agenții economici pot denunța cazurile abuzului de control din partea organelor de stat la linia telefonică a Guvernului.Read more

Drepturile și Obligațiile

Condițiile, Drepturile și Obligațiile Antreprenorului în procesul de efectuare a controalelor.Read more

Tranziția Moldovei la economia formală

15/01/2016 | comunicat de presă
Comunicat de presă TranzițiaMoldovei la economia formală Organizația Internațională a Muncii (OIM) a lansat o campanie de sensibilizare asupra economiei informale și a muncii nedeclarate în Moldova...Read more
Subscribe to Comunicate de Presă