Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Comunicate de Presă

Pericol ascuns în fântânile de canalizare

13/09/2022 | comunicat de presă
În atenția angajatorilor Pericol ascuns în fântânile de canalizare Fântânile de canalizate prezintă pericol de intoxicație cu gaze toxice acumulate în urma descompunerii deșeurilor organice...Read more

Prevenirea unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor

10/08/2022 | comunicat de presă
ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor antrenaţi la lucrările de înlăturare a consecinţelor calamnităților naturale (inundații,...Read more

Conferinta de lansare a Campaniei de informare cu genericul „Trecem pe alb„ si a initiativei de elaborare a Planului national de combatere a muncii nedeclarate

07/07/2022 | comunicat de presă
Conferinta de lansare a campaniei de informare cu genericul Trecem pe alb si a initiativei de elaborare a Planului national de combatere a muncii nedeclarate Ministerul Muncii și Protecției Sociale...Read more

Evitarea riscurilor de accidentare la lucrările agricole

În legătură cu faptul, că au luat amploare lucrările agricole de sezon și pentru prevenirea pericolelor de accidentare, Inspectoratul de Stat al Muncii sesizează și îndeamnă angajatorii și...Read more

Informații utile refugiaților din Ucraina

28/02/2022 | comunicat de presă
Informații utile refugiați Ucraina Dopomoga.gov.md - Официальный портал правительства Молдовы, посвящённый помощи гражданам УкраиныRead more

CHEMARE CĂTRE ANGAJATORI SPRE COLABORARE

În scopul prevenirii și combaterii acțiunilor de corupție în Inspectoratul de Stat al Muncii, sesizați la tel.: 069501980 069501805 Pentru eficientizarea activității de inspecție , Inspectoratul de...Read more

Respectarea cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă - unica cale pentru prevenirea accidentelor de muncă

22/06/2021 | comunicat de presă
Ministerul Muncii și Protecției Sociale reiterează importanța respectării cerințelor de securitate și sănătate la locul de muncă, pentru a preveni accidentele de muncăRead more

Activitatea ISM

16/09/2022 | comunicat de presă
În perioada 12 - 16 septembrie 2022 de către inspectorii de muncă: - au fost examinate 47 cereri parvenite de la persoane fizice; - au fost examinate 11 sesizări de la persoane juridice; - au fost...Read more

Activitatea ISM

Informație operativă privind controlul de stat al respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă în lunile ianuarie august ale anului 2022 Activitatea...Read more

Activitatea ISM

INDICII OPERATIVI DE ACTIVITATE AI INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII Nr. d/o INDICII 2022 ianuarie - august 1. Numărul de unități controlate privind respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor...Read more

31 AUGUST 1989

30/08/2022 | comunicat de presă
REPUBLICA MOLDOVA 31 AUGUST 2022 SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ „LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ ” ISTORICUL ZILEIRead more

27 august Ziua Independenței Republicii Moldova

26/08/2022 | comunicat de presă
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ZIUA INDEPENDENȚEI MOLDOVA.MDRead more

Trainingul pentru inspectorii de muncă„Condiții de muncă decente și siguranța mediului de lucru: dimensiunea nediscriminării și egalității de gen”28-29 iunie 2022

11/07/2022 | comunicat de presă
În perioada 28 – 29 iunie 2022 a fost desfășurat atelierul de instruire în format online cu tematica „Condiții de muncă decente și siguranța mediului de lucru: dimensiunea nediscriminării și...Read more

50 de ani de la formarea Asociației Internaționale pentru Inspecția Muncii (IALI)

24/06/2022 | comunicat de presă
La 20 iunie 2022 s-au împlinit 50 de ani de la formarea Asociației Internaționale pentru Inspecția Muncii (IALI). IALI a început în 1972, când reprezentanți din Franța, Germania, Italia, Luxemburg,...Read more

Protocolului de Cooperare între Inspecția Muncii din România și Inspectoratul de Stat al Muncii din Republicii Moldova

În contextul Protocolului de Cooperare între Inspecția Muncii din România și Inspectoratul de Stat al Muncii din Republicii Moldova a fost desfășurată o vizită de schimb ale bunelor practici privind...Read more

Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

27/04/2022 | comunicat de presă
28 aprilie - Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă ”Împreună pentru o cultură pozitivă în domeniul securității și sănătății în muncă” Republica Moldova, împreună cu toate statele membre...Read more

28 aprilie Ziua Mondială a Securității și Sănătății în Muncă

27/04/2022 | comunicat de presă
În conformitate cu calendarul evenimentelor globale în domeniul securității și sănătății în muncă, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul de Stat al Muncii vor organiza...Read more

Prevenirea și combaterea muncii nedeclarate

01/04/2022 | comunicat de presă
În perioada 29 – 31 martie 2022 de către experții Organizației Internaționale a Muncii, în format online, a fost desfășurat cursul de instruire pentru inspectorii de muncă din Republica Moldova,...Read more

Protocol de cooperare

14/02/2022 | comunicat de presă
La data de 11 februarie a fost semnat un nou Protocol de cooperare între Inspecția Muncii din România și Inspectoratul de Stat al Muncii din Republica Moldova, care are scopul de a stabili un cadru...Read more

Felicitare cu prilejul celei de-a 30 aniversări de la instituirea în Republica Moldova a autorității publice cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă

În scopul promov ă rii unei politici de stat coerente în domeniul protec ţ iei muncii, coordon ă rii şi exercit ă rii controlului asupra asigur ă rii unor condi ţ ii de munc ă s ă n ă toase, prin Hot...Read more

Program de Țară pentru Muncă Decentă (PȚMD)

30/11/2021 | comunicat de presă
Comunicat de presa 29 noiembrie 2021 Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii (OIM) au lansat recent un nou Program de Țară pentru Muncă Decentă (PȚMD) care stabilește vectorii pentru...Read more

Accidente de muncă

19/11/2021 | comunicat de presă
„Este imperativ necesar de a permite inspectorilor de muncă să intervină ori de câte ori este nevoie și atât de minuțios, încât să se convingă că angajatorul aplică corect legislația. Cu cât mai mult...Read more

Gazele naturale explodează

La 17.08.2021 în urma exploziei la o rețea de gaze naturale au avut de suferit 2 persoane, fiindu-le provocate arsuri grave. În vederea cercetării evenimentului, a fost emisă dispoziție de cercetare...Read more

Riscuri de accidentare la efectuarea lucrărilor de reparație

02/08/2021 | comunicat de presă
La efectuarea lucrărilor de reparație în edificii, pentru evitarea cazurilor de accidentare a angajaților împlicați în aceste activități, în special lucrările la înălțime, Inspectoratul de Stat al...Read more

Risc de accidentare

Atenție, risc sporit de accidentare! În ultima perioadă s-au intensificat cazurile de surpare a solului pe șantierele de construcții, la lucrări de excavare, la repararea sistemelor de canalizare...Read more
Subscribe to Comunicate de Presă